14

Friday, May

Tematyczny serwis internetowy!

PROSPECTING – Gdzie są twoi klienci ?
 /  / PROSPECTING – Gdzie są twoi klienci ?

PROSPECTING – Gdzie są twoi klienci ?

Na decyzję o wyborze oraz podziale zadań przewozowych w ogromne mierze wpływają koszty: funkcjonalny koszt transportu oraz opcjonalny koszt transportu, czyli koszty poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość indywidualnych kosztów i ich udział w całkowitym środku przewozu, zależy od rodzaju środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku transportu żądającego kosztownych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym oraz lotniczym. Niższe są one natomiast w przewozie kolejowym i samochodowym. Wydatki efektywne rosną wspólnie z odległością, niemniej jednak maleją wraz ze wzrostem ładowności środka transportu – tu sprawdź 7 zachowań idealnego sprzedawcy. Między poszczególnymi rodzajami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych i politycznych. Najważniejszą rolę w przewozach międzynarodowych odgrywa transport morski, jaki obsługuje 70% globalnej wymiany.

źródło: Alternatywne zarabianie w oczach innych

About the author:

Related posts